سخنرانی رسالت اسارت

موضوع سخنرانی : رسالت اسارت

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

شرحی بر وقایع پس از عاشورا
رسالت اسارت جلوه ای از جلوات عظمت زینب کبری سلام الله علیها است در وقایع بعد از عاشورا و شرحی است بر نقش آن بانوی پیامبر صفت در بازنگه داشتن باب هدایت انسانها ...

عنوان فایل توضیحات
5 جلسه پنجم(صوتی-تصویری) | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی