سخنرانی سلوک رمضان

موضوع سخنرانی : سلوک رمضان

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این سخنرانی، در یک جلسه به بررسی سیر و سلوک در ماه مبارک رمضان پرداخته می‌شود.