سخنرانی سیره امام عسکری(ع)

موضوع سخنرانی : درس آموزی از سیره امام حسن عسکری علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

یک جلسه سخنرانی استاد در خصوص “درس آموزی از سیره امام حسن عسکری علیه السلام” در شب شهادت آن امام بزرگوار