سخنرانی غدیر 97

موضوع سخنرانی : مقام و جایگاه ولی و خلیفه الهی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

یک جلسه سخنرانی استاد در شب عید غدیر سال 97 با موضوع مقام و جایگاه ولی و خلیفه الهی

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی