سخنرانی شهادت حقیقت

موضوع سخنرانی : ردیه ای بر شبهات پیرامون شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

…. می پرسند: چه کسی می گوید فاطمه(سلام الله علیها) شهید شده است؟
و می گویند: حاشا و کلا! هیهات که این از صحابه عادل! به دور است.
مگر نعوذ بالله پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) در اصلاح امت خویش کوتاهی نموده بودند که در مدتی چنین کوتاه این جسارت سر زند؟!
و مگر شجاعت معروف جوانمرد احد و پهلوان خیبر مجال ریسمان و سیلی و فاطمه پشت در را باقی می گذاشت؟!
شهادت حقیقت پاسخی است بر شبهات فوق و مسنتندی است بر “حقیقتِ” شهادتِ مظلومانه ای که شهادت بر حقیقت داد.

عنوان فایل توضیحات
5 جلسه پنجم – تصویری دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم – تصویری دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم – تصویری دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم – تصویری دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول – تصویری دکتر محمد اسدی گرمارودی