سخنرانی شکوه هدایت

موضوع سخنرانی : نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء علیهم السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

انبیاء علیهم السلام، از حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام تا حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله همواره در طول تاریخ، هدف خاصی را دنبال می‌کرده‌اند که به اقتضای ظروف زمانی مختلف، نحوه تحقق بخشی آن هدف می‌یافته است؛ اما اصل هدف همواره ثابت بوده و آن تحقق عدالت اجتماعی در این دنیا به عنوان ابزار تکامل بشر در حرکت به سوی عالم معنا می‌باشد.

این مجموعه سخنرانی در 10 جلسه، ضمن بررسی تحلیلی چرایی تحقق کامل نیافتن این هدف، علی‌رغم تلاش‌های بسیار انبیاء علیهم السلام در طول تاریخ، در پی پاسخ به این پرسش است که نقش عاشورا در تحقق این هدف و نتیجه‌بخشی زحمات انبیاء و اولیاء علیهم السلام چیست؟

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی