سخنرانی ولادت امام حسن(ع)98

موضوع سخنرانی : جایگاه عقل و معرفت در عمل با توجه به فرموده امام حسن علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

یک جلسه سخنرانی استاد در شب ولادت امام حسن مجتبی در سال 98 با موضوع جایگاه عقل و معرفت در عمل باتوجه به فرموده امام حسن علیه السلام

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی