سخنرانی عاشورا و نگاه دینداری

موضوع سخنرانی : عاشورا و نگاه دینداری

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی در دهه دوم محرم سال 97 به مدت 5 جلسه در حسینیه عماد زاده اصفهان و با موضوع «عاشورا و نگاه دینداری» توسط استاد گرانقدر ایراد گردیده است.

در این سخنرانی به تحلیل نحوه مواجهه مردم با دین در سه دسته بی تفاوت، موافق و مخالف با توجه به واقعه عاشورا پرداخته خواهد شد.

عنوان فایل توضیحات
5 جلسه پنجم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی