سخنرانی زندگی دنیا

موضوع سخنرانی : زندگی دنیا و وظیفه انسان

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

شرح فرمایش امام حسین علیه السلام در صبح روز عاشورا؛

النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِم….

این مجموعه شامل 10 جلسه سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی در خصوص زندگی دنیا و وظیفه انسان، با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا می باشد

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی