سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایده‌آل اسلامی

موضوع سخنرانی : دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این موضوع سخنرانی استاد به بررسی دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی در طول تاریخ اسلام و با توجه به دوران امامت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام می پردازند.
این سخنرانی در دو بخش که بخش اول شامل 8 جلسه و بخش دوم شامل 6 جلسه می باشد، ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
14 جلسه چهاردهم | جلسه پایانی بخش دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
13 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
12 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم | بخش دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم | جلسه پایانی بخش اول دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی