سخنرانی طلوع یقین

موضوع سخنرانی : طلوع یقین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در طول تاریخ اسلام، همواره دشمنان با طرح شبهات و القای باورهای غلط نسبت به واقعه عظیم عاشورا، سعی در تغییر
بینش و گرایش انسان‌ها در برخورد با این رخداد مهم تاریخی داشته و تلاش نموده‌اند تا با کم رنگ نمودن شور و عشق عالمانه نسبت به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، از تبعیت انسان‌ها از راه و روش آن امام بر حق، جلوگیری به عمل آورند.
طلوع یقین در 17 جلسه به بررسی شبهات مطرح شده درباره واقعه عاشورا و پاسخ به آنها بر اساس براهین عقلی و ادله تاریخی می‌پردازد.

عنوان فایل توضیحات
17 جلسه هفدهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
16 جلسه شانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
15 جلسه پانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
14 جلسه چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
13 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
12 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی