سخنرانی شب های قدر 98
<

موضوع سخنرانی : راز مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و وظیفه ما

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

سخنرانی استاد در شب های قدر سال 98 با موضوع راز مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام و وظیفه ما دراین ارتباط با توجه به آیات و روایات

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم - شب 23 رمضان دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم - شب 21 رمضان دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول -شب 19 رمضان دکتر محمد اسدی گرمارودی