سخنرانی خصوصیات یاران حسینی

موضوع سخنرانی : خصوصیات یاران حسینی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی ها به مناسبت دهه اول محرم سال 97 توسط استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی و با موضوع “خصوصیات یاران حسینی” ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
10 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم -دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی