سخنرانی زعامت جهانی حسینی

موضوع سخنرانی : تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

گروهی زعامت الهی را، چون حاکمیتهای بشری تنها در شئون دنیوی آن محصور دیده و از حقیقت باطنی ولایت و وظیفه اصلی امامت، غفلت ورزیده اند، به طوری که حتی در تحقق وعده الهی تشکیک نموده و گرفتار این پرسش شده اند که: اگر دین یگانه طرح کامل و بی نقص خالق حکیم قادر، برای زندگی سعادتمندانه مخلوق است، چرا در طول تاریخ حتی با وجود مجریان لایقی چون معصومین علیهم السلام هیچ گاه تحقق اجتماعی دین در سطح جهانی عینیت نیافته است؟

گفتار حاضر، در نگرشی تحلیلی به تاریخ تلاش انبیاء و اولیاء الهی علیهم السلام سعی نموده تا ضمن تبیین جایگاه و نقش امامت در تحقق این وعده الهی، به پاسخ پرسش فوق دست یابد.

در این راستا به نقش و زعامت خاص امام حسین علیه السلام پرداخته شده است تا نشان دهد حادثه عظیم عاشورا چگونه توانسته است تلاش انبیاء و ائمه علیهم السلام را از ابتدای تاریخ خلقت، با وجود موانع جهل و غرض، جهت داده و در حکومت جهانی مهدوی به ثمر نشاند.

9 جلسه سخنرانی با موضوع تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقان توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی

عنوان فایل توضیحات
9 جلسه نهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی