سخنرانی دهه دوم محرم 95(اصفهان)

موضوع سخنرانی : شهیدان کربلا

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی ها در دهه دوم محرم سال 1395 در حسینیه عمادزاده شهر اصفهان طی 5 جلسه توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی با موضوع شهیدان کربلا با توجه به فرمایش امیرالمومنین ایراد شده است

عنوان فایل توضیحات
5 جلسه پنجم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی