سخنرانی دهه اول محرم 95

موضوع سخنرانی : موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر طی 16 جلسه به تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در ایام محرم سال 95 و در محل حسینیه ارشاد پرداخته اند

عنوان فایل توضیحات
16 جلسه شانزدهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
15 جلسه پانزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
14 جلسه چهاردهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
13 جلسه سیزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
12 جلسه دوازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
11 جلسه یازدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
10 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
9 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی