سخنرانی درس آموزی از مکتب امام صادق(ع)

موضوع سخنرانی : درس آموزی از مکتب امام صادق(ع)

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

یک جلسه سخنرانی استاد در شب شهادت امام صادق علیه السلام با موضوع "درس آموزی از مکتب امام صادق علیه السلام" در سال 98