سخنرانی دریای رضوی

موضوع سخنرانی : جرعه ای از دریای رضوی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع جرعه ای از دریای رضوی توسط استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی طی سه جلسع ایراد شده است

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی-تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی