سخنرانی نور خدا

موضوع سخنرانی : تبیین مقام وجه اللهی حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

ذات اقدس الهی بر اساس حکمت و عدالت خویش، مقام “ولایت خدا” را به عده ای خاص از بندگانش عطا میکند که بر مبنای اختیار خود، لیاقت و شرایط آن را یافته اند که می توانند نقش خلیفه تام الهی را در این عالم برای هدایت انسانها و رساندن ایشان به مرتبه لقای حضرت حق ایفا کنند.
این مجموعه اولا به چگونگی نایل شدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مقام ولایت خداوندی و مرتبه وجه اللهی، و ثانیا به تبیین این مقام و نقش آن در عالم می پردازد.

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم(صوتی و تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم(صوتی و تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول(صوتی و تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی