سخنرانی اخلاق(عیارجان)

موضوع سخنرانی : اخلاق در آیینه آیات و روایات

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی با موضوع اخلاق در آیینه آیات و روایات و در قالب کلاس های اخلاق از سال 1386 توسط استاد گرانقدر جناب دکتر اسدی گرمارودی ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
100 جلسه صد ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
99 جلسه نود و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
98 جلسه نود و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
97 جلسه نود و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
96 جلسه نود و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
95 جلسه نود و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
94 جلسه نود و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
93 جلسه نود و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
92 جلسه نود و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
91 جلسه نود و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی