سخنرانی دهه اول محرم 95

موضوع سخنرانی : موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر طی 16 جلسه به تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در ایام محرم سال 95 و در محل حسینیه ارشاد پرداخته اند

عنوان فایل توضیحات
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی