امام شناسی از منظر امام هادی علیه السلام

موضوع سخنرانی : امام شناسی از منظر امام هادی علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در بهمن ماه سال 99 با موضوع امام شناسی از منظر امام هادی علیه السلام و مصادف با شب شهادت امام هادی علیه السلام

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی