آخرین سخنرانی ها
آرشیو صوتی و تصویری
آثار مکتوب
پخش زنده
اخبار

آخرین جلسه ماه صفر

  ‌جلسه شب جمعه این هفته (18 مهرماه) آخرین جلسه ماه صفر بوده و با توجه به مصادف شدن این جلسه با هفتمین سال در گذشت مرحوم حاجیان ....

شروع جلسات مهرماه

  ‌جلسات شبهای جمعه حسینیه مرحوم حاجیان از این هفته 4مهرماه برقرار می باشد. جلسه با اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشاء