شروع جلسات اخلاق

 

احتراما به اطلاع می رساند کلاس اخلاق استاد فرزانه آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی از روز دوشنبه مورخ ۱۶ مهرماه تشکیل می گردد.

 

 

زمان این کلاس بلافاصله بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط استاد و به مدت یک ساعت خواهد بود.

لازم به ذکر است که این کلاس هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد شد.

استفاده از درس اخلاق فقط به صورت حضوری بوده و فاقد پخش زنده و یا استفاده از فایل صوتی خواهد بود.