مراسم آخر صفر 1400


با احترام
به استحضار می رسانیم مراسم آخر ماه صفر از روز یکشنبه 11 الی پنجشنبه 15 مهرماه به مدت 5 شب با سخنرانی استاد معظم جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی برگزار می گردد. موضوع سخنرانی تحقق توحید با نبوت و امامت بوده و زمان برگزاری از ساعت 19:30 الی 21 خواهد بود.

التماس دعا