مراسم دهه اول ماه محرمبه اطلاع می رساند مراسم دهه اول ماه محرم الحرام، از شب اول تا شب عاشورا از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء‌ برگزار خواهد شد.