مراسم دعای عرفه


به استحضار می رساند برنامه قرائت دعای عرفه در حسینیه مرحوم حاجیان توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی برقرار می باشد.
شروع دعا راس ساعت 17:30 بوده و دربهای حسینیه از ساعت 16:30 باز خواهد شد