شروع جلسات در سال ۹۸

 

به اطلاع می رساند اولین جلسه شب جمعه در سال ۱۳۹۸ با سخنرانی استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی، روز پنجشنبه ۲۲فروردین از نماز جماعت مغرب و عشاء بوده و سخنرانی بلافاصله بعد از اقامه نماز برگزار خواهد شد.