برگزاری آخرین جلسه سال ۹۷

احتراما به اطلاع می رساند آخرین جلسه شب جمعه حسینیه مرحوم حاجیان در سال ۱۳۹۷، پنج شنبه ۲۳ اسفند از نماز جماعت مغرب و عشاء برقرار می باشد و در ادامه رأس ساعت ۲۰ سخنرانی استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمد اسدی گرمارودی، برگزار می گردد.