در دسترس نبودن فایلهای سخنرانی
No Thumbnail Found

ضمن عرض پوزش به اطلاع می رساند بدلیل تغییرات در سرور به مدت یک هفته فایلهای سخنرانی در دسترس نمی باشد.
سخنرانی پنج شنبه گذشته از منوی آخرین سخنرانیها دسته معاد در دسترس می باشد.