سخنرانی خصوصیات یاران حسینی

موضوع سخنرانی : خصوصیات یاران حسینی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی ها به مناسبت دهه اول محرم سال 97 توسط استاد گرانقدر دکتر محمد اسدی گرمارودی و با موضوع “خصوصیات یاران حسینی” ایراد شده است.

عنوانفایلتوضیحات
10جلسه دهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارم-دکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی