سخنرانی معاد در قرآن کریم

موضوع سخنرانی : معاد برهانی در آیات قرآنی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به موضوع معاد در قرآن پرداخته شده است، که شامل معنا و جایگاه معاد، امکان معاد و در ادامه ضرورت معاد است. که برخی از زیرموضوعات آن به شرح زیر می‏‏ باشد.
معاد و برگشتن روح به جسم، معاد در اديان الهی، تعداد آيات درباره معاد بالاترين در قرآن كريم، عبادت و اعتقاد به معاد،آيات قرآن كريم در اثبات امكان معاد، ضرورت معاد

عنوانفایلتوضیحات
46جلسه چهل و ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
45جلسه چهل و پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
44جلسه چهل و چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
43جلسه چهل و سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
42جلسه چهل و دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
41جلسه چهل و یکمدکتر محمد اسدی گرمارودی
40جلسه چهل امدكتر محمد اسدي گرمارودي
39جلسه سی و نهمدكتر محمد اسدي گرمارودي
38جلسه سي و هشتمدكتر محمد اسدي گرمارودي
37جلسه سي و هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی