سخنرانی دهه اول محرم 95

موضوع سخنرانی : موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی استاد گرانقدر طی 16 جلسه به تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در ایام محرم سال 95 و در محل حسینیه ارشاد پرداخته اند

عنوانفایلتوضیحات
16جلسه شانزدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
15جلسه پانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
14جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی