سخنرانی دهه دوم محرم 95(اصفهان)

موضوع سخنرانی : شهیدان کربلا

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این سخنرانی ها در دهه دوم محرم سال 1395 در حسینیه عمادزاده شهر اصفهان طی 5 جلسه توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی با موضوع شهیدان کربلا با توجه به فرمایش امیرالمومنین ایراد شده است

عنوانفایلتوضیحات
5جلسه پنجم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی