سخنرانی طلوع یقین

موضوع سخنرانی : طلوع یقین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در طول تاریخ اسلام، همواره دشمنان با طرح شبهات و القای باورهای غلط نسبت به واقعه عظیم عاشورا، سعی در تغییر
بینش و گرایش انسان‌ها در برخورد با این رخداد مهم تاریخی داشته و تلاش نموده‌اند تا با کم رنگ نمودن شور و عشق عالمانه نسبت به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، از تبعیت انسان‌ها از راه و روش آن امام بر حق، جلوگیری به عمل آورند.
طلوع یقین در 17 جلسه به بررسی شبهات مطرح شده درباره واقعه عاشورا و پاسخ به آنها بر اساس براهین عقلی و ادله تاریخی می‌پردازد.

عنوانفایلتوضیحات
17جلسه هفدهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
16جلسه شانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
15جلسه پانزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
14جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی