سخنرانی شکوه هدایت

موضوع سخنرانی : نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء علیهم السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

انبیاء علیهم السلام، از حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام تا حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله همواره در طول تاریخ، هدف خاصی را دنبال می‌کرده‌اند که به اقتضای ظروف زمانی مختلف، نحوه تحقق بخشی آن هدف می‌یافته است؛ اما اصل هدف همواره ثابت بوده و آن تحقق عدالت اجتماعی در این دنیا به عنوان ابزار تکامل بشر در حرکت به سوی عالم معنا می‌باشد.

این مجموعه سخنرانی در 10 جلسه، ضمن بررسی تحلیلی چرایی تحقق کامل نیافتن این هدف، علی‌رغم تلاش‌های بسیار انبیاء علیهم السلام در طول تاریخ، در پی پاسخ به این پرسش است که نقش عاشورا در تحقق این هدف و نتیجه‌بخشی زحمات انبیاء و اولیاء علیهم السلام چیست؟

عنوانفایلتوضیحات
10جلسه دهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی