سخنرانی زندگی دنیا

موضوع سخنرانی : زندگی دنیا

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

10 جلسه سخنرانی استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی در خصوص زندگی دنیا با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا

عنوانفایلتوضیحات
10جلسه دهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی