سخنرانی زعامت جهانی حسینی

موضوع سخنرانی : زعامت جهانی حسینی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

9 جلسه سخنرانی با موضوع تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقان توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی

عنوانفایلتوضیحات
9جلسه نهم | جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی
4جلسه چهارمدکتر محمد اسدی گرمارودی
3جلسه سومدکتر محمد اسدی گرمارودی
2جلسه دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
1جلسه اولدکتر محمد اسدی گرمارودی