سخنرانی دهه اول محرم 96

موضوع سخنرانی : دهه اول محرم96

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

این مجموعه سخنرانی در محرم و صفر 1396 شمسی (1439 قمری) طی 15 جلسه برگزار شده است.
امام حسین (عليه السلام) هنگامى كه تصميم گرفتند (از مكّه) رهسپار عراق شوند، برخاستند و خطبه اى به اين مضمون ايراد فرمودند:
مَنْ كانَ باذِلا فينا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَ ِّطناً عَلى لِقاءِ اللّهِ نَفسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنَّنِي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعالى.

هر كس كه در راه ما خون نثار و بذل می كند، و لقاى خدا را توطين نفس خويش می نمايد، پس آماده كوچيدن با ما باشد، که ما ان شاء اللَّه بامداد فردا حركت می كنيم.
….

عنوانفایلتوضیحات
15جلسه پانزدهم|جلسه پایانیدکتر محمد اسدی گرمارودی
14جلسه چهاردهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهم|شب عاشورادکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهم|شب تاسوعادکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی