سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایده‌آل اسلامی

موضوع سخنرانی : دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این موضوع سخنرانی استاد به بررسی دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی در طول تاریخ اسلام و با توجه به دوران امامت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام می پردازند.
این سخنرانی در دو بخش که بخش اول شامل 8 جلسه و بخش دوم شامل 6 جلسه می باشد، ایراد شده است.

عنوانفایلتوضیحات
14جلسه چهاردهم | جلسه پایانی بخش دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
13جلسه سیزدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
12جلسه دوازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
11جلسه یازدهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
10جلسه دهمدکتر محمد اسدی گرمارودی
9جلسه نهم | بخش دومدکتر محمد اسدی گرمارودی
8جلسه هشتم | جلسه پایانی بخش اولدکتر محمد اسدی گرمارودی
7جلسه هفتمدکتر محمد اسدی گرمارودی
6جلسه ششمدکتر محمد اسدی گرمارودی
5جلسه پنجمدکتر محمد اسدی گرمارودی