سخنرانی دلایل عدم تحقق جامعه ایده‌آل اسلامی

موضوع سخنرانی : دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این موضوع سخنرانی استاد به بررسی دلایل عدم تحقق جامعه ایده آل اسلامی در طول تاریخ اسلام و با توجه به دوران امامت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام می پردازند.
این سخنرانی در دو بخش که بخش اول شامل 8 جلسه و بخش دوم شامل 6 جلسه می باشد، ایراد شده است.

عنوان فایل توضیحات
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی