چرا امام صادق ع قیام نفرمودند؟

موضوع سخنرانی : چرا امام صادق ع قیام نفرمودند؟

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در شب شهادت امام صادق علیه السلام در سال 1401

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی