حیات طیبه با ولایت علوی

موضوع سخنرانی : حیات طیبه با ولایت علوی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در شب های قدر سال 1401

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

- دعا و مناجات شب بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

- دعا و مناجات شب بیست و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی

- دعا و مناجات شب نوزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی