صبر زینبی سلام الله علیها

موضوع سخنرانی : صبر زینبی سلام الله علیها

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در اسفندماه سال 99 با موضوع "صبر زینبی سلام الله علیها" و مصادف با شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی