حضرت علی علیه السلام و اختصاص لقب امیرالمومنین

موضوع سخنرانی : حضرت علی علیه السلام و اختصاص لقب امیرالمومنین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در اسفندماه سال 99 با موضوع "حضرت علی علیه السلام و اختصاص لقب امیرالمومنین" و مصادف با 13 رجب شب ولادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی