امام جواد علیه السلام و انحراف دین

موضوع سخنرانی : امام جواد علیه السلام و انحراف دین

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در اسفندماه سال 99 با موضوع امام جواد علیه السلام و انحراف دین و مصادف با شب ولادت امام جواد علیه السلام

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی